ZEKEVAT


ZEKEVAT
(Zekât. C.) Zekâtlar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.